Jaroslav Křička,

Má touha

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
14. nov. 2017

Lucia Byráková - spev 4. ročník

Mgr. art. Zuzana Priečinská - klavír