VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Jacques Ibert,

Koncert pre flautu a orchester

3. Allegro scherzando

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
08. mar. 2016

Katarína Slavkovská - flauta 3. ročník

Mgr. art. Michael Berki - klavír