Johan Sebastian Bach,

Prelúdium a fuga a mol

koncert oddelenia - Koncert odd. cirkevnej hudby a organa
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
21. feb. 2017

Pavol Valášek - organ ako hosť