VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

J. S. Bach

verejný koncert - Koncert pedagógov
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
29. nov. 2016

Mgr. art. Michal Dírer - klavír

Mgr. art. Miroslav Baloga - viola

Michal Kvitkovský - kontrabas ako hosť