Jan Ladislav Dusík,

Sonáta c-mol

3. Rondo - Allegro

verejný koncert - odd. strunových nástrojov
Koncertná sála Ladislava Árvaya, konzervatórium Žilina
12. maj. 2014

Lukáš Piala - harfa 4. ročník