Joseph Haydn,

Koncert pre klavír a orchester D dur Hob. XVIII

2. Un poco Adagio – 3. Rondo all'Ungherese. Allegro assai

verejný koncert - Koncert komornej hudby
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
09. dec. 2013

Symfonický orchester KONZA - orchester viaceré ročníky

Igor Bulla - dirigent

Petra Piesecká - klavír 3. ročník