VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Ian Clarke,

Hypnosis pre flautu a klavír

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
10. maj. 2016

Alžbeta Sivčáková - flauta 6. ročník

Mgr. art. Michael Berki - klavír