Ian Clarke,

Hypnosis

verejný koncert - Koncert pedagógov
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
27. nov. 2018

Miroslav Hanáček - flauta

Mgr. Martina Turská - klavír