Henryk Wieniawski,

Polonéza D dur

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
17. jan. 2017

Natália Garajová - husle 3. ročník

Mgr. art. Michal Dírer - klavír