Henryk Wieniawski,

koncert d mol op. 22

č. 2 - Romanca

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
11. mar. 2014

Lukáš Šustek - husle 5. ročník

Mgr. art. Veromika Lievajová Chmeliarová - klavír