Henry Purcell,

ária Didony z opery Dido and Aeneas

Thy hand, Belinda.... When I am laid in earth

verejný koncert - víťazov medzin. spev. súťaže Rudolfa Petráka 2014
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
20. okt. 2015

Katarína Porubanová - spev ako hosť

Jana Martinčeková - klavír ako hosť