Henri Rabaut,

Konkurzné sólo

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
10. feb. 2015

Anna Brezániová - klarinet 5. ročník

Mgr. art. Alena Ferková - klavír