VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Heinz Holiger,

Sonáta pre hoboj

4. Finale

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
04. okt. 2016

Kristína Pláňavská - hoboj 5. ročník