Gordon Jacob,

Variácie na dórsku tému

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
09. dec. 2014

Nikola Bankov - saxofón 1. ročník

Mgr. art. Michael Berki - klavír