Giuseppe Verdi,

Ária Nanetty z opery Falstaff

absolventský koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
01. apr. 2014

Alžbeta Serdelová - spev 6. ročník

Mgr. art. Monika Ostrochovská Máťuš - klavír