Giacomo Puccini,

ária Lauretty z opery Gianni Schicchi

absolventský koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
22. maj. 2018

Klára Kullová - spev 6. ročník

Mgr. art. Michael Berki - klavír