Giacomo Puccini,

ária Cavaradossiho z opery Tosca

verejný koncert - Koncert pedagógov
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
01. dec. 2015

Mgr. art. Jozef Gráf - spev

Mgr. art. Michael Berki - klavír