Georg Friedrich Händel,

recitív a ária Xerxa z opery Xerxes

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
13. nov. 2018

Matej Nerád - spev 4. ročník

Mgr.art. Emília Kalická - klavír