Georg Friedrich Händel,

ária „Rejoice“ z oratória Mesiáš

absolventský koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
20. maj. 2014

Lenka Brodecová - spev 6. ročník

Mgr. art. Zuzana Priečinská - klavír