Georg Friedrich Händel,

ária “Ah, mio cor!“ z opery Alcina

absolventský koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
24. mar. 2015

Ľubomíra Števaňáková - spev 6. ročník

Mgr. art. Monika Ostrochovská Máťuš - klavír