Georg Chr. Wagenseill,

Koncert pre sláčikový orchester a altový trombón

1. Andante

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
13. nov. 2018

Martin Panák - pozauna 5. ročník

Mgr. art. Jana Fajerová Hamplová - klavír