Georges Bizet,

Habanera z opery Carmen

verejný koncert - Koncert pedagógov
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
01. dec. 2015

Juraj Vrúbel - bicie nástroje ako hosť

Mgr. art. Dušan Vrúbel - gitara

Mgr. art. Michal Dírer - klavír