Gabriel Grovlez,

Sarabande et Allegro

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
04. feb. 2014

Anna Štrbová - hoboj 4. ročník

Mgr. art. Alena Ferková - klavír