VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Gabriel Fauré,

Elégia op. 24

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
15. jan. 2019

Katarína Kašková - violončelo 3. ročník

Mgr. art. Peter Pláňavský - klavír