Fritz Kreisler,

Prelúdium a Allegro

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
15. nov. 2016

Janka Privarová - husle 2. ročník

Mgr. art. Michal Dírer - klavír