Fritz Kreisler,

Melódia (na tému Glucka)

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
06. jun. 2017

Katarína Maslaňáková - husle 3. ročník

Mgr. art. Jana Fajerová Hamplová - klavír