Frederico Moreno - Torroba,

Torija

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
04. feb. 2014

Peter Šoška - gitara 2. ročník