Franz Schubert,

Du bist die Ruh op. 59 č. 3

verejný koncert - víťazov medzin. spev. súťaže Rudolfa Petráka 2014
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
20. okt. 2015

Miroslav Hoschek - spev ako hosť

Andrea Bálešová - klavír ako hosť