Francisco Tárrega,

Caprio Arabe

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
14. jan. 2014

Šimon Hrmo - gitara mimoriadny ročník