Francesco Cilea,

ária a recitatív Adriany z opery Adriana Lecouvreu

Ecco: respiro ...Io son I umile ancella

verejný koncert - víťazov medzin. spev. súťaže Rudolfa Petráka 2014
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
20. okt. 2015

Nicole Segíňová - spev ako hosť

Jana Martinčeková - klavír ako hosť