Ferdinand David,

Koncertino pre pozaunu

1. Allegro maestoso, 2. Andante marcia funebre

verejný koncert - odd. drevených, plechových a sláčikových nástrojov
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
29. sep. 2015

MgA. Veronika Časnochová - pozauna 4. ročník

Mgr. art. Michael Berki - klavír