Ferdinand David,

Concertino Es dur

2. Andante marciale funebre

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
14. okt. 2014

Peter Juris - pozauna 6. ročník

Mgr. art. Ľudmila Fraňová - klavír