Frederico Moreno - Torroba,

Torija

absolventský koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
25. apr. 2017

Peter Šoška - gitara 6. ročník