Často kladené otázky (Frequently Asked Questions)

 • Kde sa naráva
  ♫ - Nová koncertná sála [NKS] - najčastejšie
  ♫ - Koncertná sála Ladislava Árvaya [KSLÁ]
  ♫ - Učebňa 511 [malé nahr. štúdio]
  ♫ - Iné miesta
 • Čo sa nahráva Pozor, nie všetky koncerty sa nahrávajú, a nie všetky nahrávky [z 511-ky a iné] sa dostanú do tohto archívu.
 • Kto nahráva Nahrávka, strih, mastering a zaradenie skladieb do tohto archívu realizujú študenti 6. ročníka v rámci predmetu Informatika v umení [IvU].
 • Chcem mp3 / CD Skladby sa dajú stiahnuť [ikona Download] a následne uložiť do mp3 prehrávača alebo napáliť ako hudobné CD.
 • Chcem som niečo iné Kontaktuj šiestakov alebo vyučujúceho predmetu IvU.