Eugène Bozza,

Balada pre pozaunu a klavír

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
13. feb. 2018

Roman Toman - pozauna 5. ročník

Mgr. art. Peter Pláňavský - klavír