Eugène Bozza,

Capricio pre trúbku a klavír

verejný koncert - Koncert pedagógov
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
27. nov. 2018

Mgr. Martin Oboňa - trúbka

Mgr. art. Jana Fajerová Hamplová - klavír