Eugen Suchoň,

Široký jarčok

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
04. okt. 2016

Mária Hanková - spev 3. ročník

Mgr. Martina Turská - klavír