Emmanuel Séjourné,

Koncert pre vibrafón a orchester

verejný koncert - Koncert pedagógov
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
26. nov. 2013

MgA. Zuzana Mečárová - vibrafón

Mgr. art. Monika Ostrochovská Máťuš - klavír