Edvard Hagerup Grieg,

1. nórsky tanec

verejný koncert - Koncert komornej hudby
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
15. dec. 2015

Paulína Suroviaková - klavír 6. ročník

Katarína Dibdiaková - klavír 6. ročník