Domenico Gabrielli,

ária Emílie z opery Flavio Cuniberto

absolventský koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
03. maj. 2016

Dominika Krčištová - spev 6. ročník

Matej Tkáč - violončelo 2. ročník

Mgr. Martina Turská - klavír