Dezider Kardoš,

A tá naša záhradôčka

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
04. dec. 2018

Kristína Hmírová - spev 3. ročník

Mgr. art. Zuzana Priečinská - klavír