Dezider Kardoš,

A tá naša záhradôčka

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
12. maj. 2015

Eva Golisová - spev 2. ročník

Mgr. art. Michael Berki - klavír