anonym,

Deck The Hall

(vianočná koleda)

iné podujatie - nahrávanie
učebňa 511 (malé nahrávacie štúdio)
05. nov. 2013

Pavol Horváth - pozauna 6. ročník

Michal Cálik - trúbka 6. ročník

Kristína Ďurišová - flauta 6. ročník

Ondrej Hanuliak - husle 6. ročník

Marián Štúň - husle 6. ročník

Dominika Gorecká - spev 6. ročník

Lenka Brodecová - spev 6. ročník

Dávid Harant - spev 6. ročník

Martina Bulíková - klarinet 6. ročník