Daniel Chudovský,

V útrapách

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
10. feb. 2015

Andrej Vancel - spev 4. ročník

Mgr. art. Monika Ostrochovská Máťuš - klavír