Claude Debussy,

Romance

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
05. dec. 2017

Klára Kullová - spev 6. ročník

Mgr. art. Michael Berki - klavír