Charles Gounod,

ária Júlie z opery Róme a Júlia "Je veux vivre"

absolventský koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
05. maj. 2015

Miriama Trembáčová - spev 6. ročník

Mgr. art. Zuzana Priečinská - klavír