VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Charles Colin,

1. Solo de concours

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
12. feb. 2019

Daniela Jílková - hoboj 3. ročník

Mgr. art. Zuzana Priečinská - klavír