Charles Bériot,

Variácie d mol op. 1

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
09. feb. 2016

Natália Garajová - husle 2. ročník

Mgr. art. Michal Dírer - klavír