Cecile Chaminade,

Concertino pre flautu a klavír op. 107

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
16. jan. 2018

Timea Reichelová - flauta 3. ročník

Mgr. art. Zuzana Priečinská - klavír