VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Cecile Chaminade,

Concertino pre flautu a klavír

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
10. maj. 2016

Viktória Skokanová - flauta 2. ročník

Mgr. art. Zuzana Priečinská - klavír